Inici > Annuaire > Fundacio d’estudis llibertaris i anarcosindicalistes

Fundacio d’estudis llibertaris i anarcosindicalistes

FELLA

Totes les versions d’aquest article: [català] [English] [Español] [français]

carrer Joaquín Costa, 34 baixos
08001 — Barcelona
Espagne

Telèfon i fax: 93 318 88 34 — 93 317 78 92
fellaⒶnodo50.org


Veure en línia : www.nodo50.org/fella


http://www.nodo50.org/fella/comu/index/wf_QueEsCat.php (2007/10/21):

Què és la FELLA ?

La Fundació d’Estudis Llibertaris i Anarcosindicalistes (FELLA) és una entitat creada pels Sindicats de la CNT de Catalunya al febrer de 1990 amb els següents objectius:

1. Preservar els arxius de la CNT de Catalunya

2. Facilitar que els arxius puguin ser consultats per qualsevol persona interessada en ells.

3. Crear un espai de participació obert, que cerqui l’acostament a d’altres entitats i col·lectius del Moviment Llibertari mantenint contactes de forma periòdica, per a la realització d’activitats conjuntes.

Com reflex d’aquest tarannà obert volem assenyalar que, dintre de l’àmbit de les fundacions, els Estatuts de la FELLA poden considerar-se entre els quals estableixen un funcionament democràtic més avançat. Els Estatuts creen una figura denominada "membre" que s’articula a través de la anomenada "Assemblea de membres", de forma que persones que no estan afiliades a la CNT, poden formar part d’ella;

4. Fomentar l’estudi de les idees i del pensament llibertari i anarcosindicalista.

D’acord amb aquests objectius les activitats que desenvolupa la FELLA es poden agrupar en dos grans apartats: arxiu de material i difusió d’idees

1) Arxiu de material

La FELLA es dedica a l’acumulació i classificació de documents, periòdics, revistes, butlletins, cartells, llibres, adhesius, octavetes, material filmat, etc. A més del material generat per la CNT, també s’arxiva material intercanviat amb altres entitats i material que procedeix de compra i donacions.

En aquests moments la FELLA disposa de

 • una biblioteca amb més de 1500 títols, majoritàriament de temes socials, i en gran part catalogats i informatitzats;
 • una hemeroteca amb més de 500 capçaleres llibertàries a partir de l’any 1975, en gran part catalogades;
 • un arxiu amb la documentació orgànica de la CNT de Catalunya a partir de l’any 1975, en fase de classificació.

Per donar a conèixer l’estat del fons documental de la FELLA es publica un butlletí anomenat Quaderns d’Arxius. Fins el present (2002) han aparegut tres números:

 • el número 1 és un catàleg de publicacions;
 • el número 2 és un catàleg de llibres;
 • el número 3 és una ampliació del catàleg de publicacions

2) Difusió d’idees

L’altra finalitat de la FELLA, com ja s’ha dit, és la difusió de les idees del Moviment Llibertari. Amb aquest objectiu s’editen butlletins i es realitzen conferències, exposicions, presentacions de llibres, passades de vídeo, recitals poètics etc., realitzant-se moltes d’aquestes activitats en col·laboració amb altres grups llibertaris. També, quan és possible, es participa en coedicions de llibres i fullets.

Els butlletins que s’editen són dos, el ja citat Quaderns d’Arxius de caràcter catalogràfic, i el Boletín de la FELLA, on es dóna informació de les activitats de la Fundació i es tracten qüestions diverses del pensament llibertari i anarcosindicalista.

Entre les activitats realitzades volem recordar l’esdeveniment Anarquisme: Exposició Internacional:

 • es va celebrar a Barcelona en 1993;
 • es va organitzar conjuntament amb l’Ateneu Enciclopèdic Popular i amb l’Ateneu Llibertari "Poble Sec";
 • en la seva elaboració van col·laborar grups llibertaris de Suïssa, Itàlia i Madrid;
 • van ser catorze dies d’exposició i debats;
 • es van confeccionar dues exposicions gràfiques: "Anarquisme Ibèric" i "Presència Internacional de l’Anarquisme";
 • l’Exposició de l’Anarquisme Ibèric, consta de seixanta pannells amb textos i fotos que contenen gran part dels esdeveniment de més d’un segle d’anarquisme Ibèric;
 • l’Exposició de la Presència Internacional de l’Anarquisme, consta de quaranta pannells;
 • ambdues exposicions han estat exhibides en diferents ciutats d’Espanya, França i Itàlia;
 • el contingut dels debats va quedar recollit en el llibre Anarquisme: Exposició Internacional, publicat a Barcelona en 1994.

També volem destacar que la labor de la FELLA no s’esgota en la difusió de les idees llibertàries:

 • en els darrers anys s’han organitzat, conjuntament amb altres grups, dues exposicions i cicles de conferències per a denunciar les condicions de tortura que es viuen en les presons i per a reclamar el suport a presos i preses: una exposició i cicle de conferències contra la pena de mort, organitzada amb el grup de suport a Mumia i altra exposició denunciant els mòduls de tortura FIES;
 • també s’han realitzat exposicions sobre diversos temes: el surrealisme, l’efervescència social dels anys vint, etc.